Regulamin NLA

[supsystic-tables id=”16″]

 

Zawodnicy zostaną podzieleni na trzy grupy, tj. I Liga, II Liga i III Liga.

Zawodnicy do poszczególnych lig zostaną przydzieleni na podstawie rankingu z ubiegłego roku.

Rozgrywki podzielone będą na 5 rund (jedna runda = jeden miesiąc), zaczynając w listopadzie, a kończąc w marcu.

Każdy uczestnik mecze powinien rozgrywać według terminarza, w wyjątkowych sytuacjach mecz będzie można przełożyć za porozumieniem stron, ale nie później niż do ostatniego dnia danej rundy (miesiąca). W przeciwnym razie zawodnik zostanie ukarany walkowerem i o tym będzie decydował organizator.

Każdy mecz rozgrywany będzie do 3 wygranych setów, a punktacja za odpowiedni wynik w meczu przedstawia się następująco:
3:0 – 3 pkt
3:1 – 3 pkt
3:2 – 2 pkt
2:3 – 1 pkt
1:3 – 0 pkt
0:3 – 0 pkt

O kolejności końcowej w danej rundzie decydować będzie kolejno:
– duże pkt
– bilans setów
– bezpośredni pojedynek

Na koniec każdej rundy zawodnik otrzyma punkty odpowiednio od zajętego miejsca:
1 liga               2 liga               3 liga
1m-25p         1m-18p            1m-11p
2-23              2-16                2-9
3-21              3-14                3-7
4-19              4-12                4-5
5-18              5-11                5-4
6-17              6-10                6-3
7-16              7-9                  7-2

Wyjątkiem będzie pierwsza runda (listopad) w której zawodnicy po zakończeniu rundy otrzymają bonus punktowy odpowiednio dla 2 ligi – 2 pkt, dla 3 ligi 3 pkt. W kolejnych rundach punktacja będzie już przydzielana normalnie według powyższej tabelki.
Po każdej zakończonej rundzie z danej ligi spadać do niższej ligi będzie trzech najsłabszych zawodników, natomiast awansować do wyższej ligi będzie trzech najlepszych zawodników.

Zwycięzcą rozgrywek zostaje zawodnik z największą ilością punktów po 5 rundach.

Organizatorem Nowogrodzkiej Ligi jest Stowarzyszenie FIBER, a osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad ligą będą Lech Pawlisiak, Tomasz Mączkowski i Marek Janusz.

Życzymy miłej zabawy.