Jak co roku każda organizacja pozarządowa musi sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności. Na podstawie uchwały zarządu członkowie Fibera będą mogli to zrobić na XIII Walnym Zebraniu Członków , które odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 roku w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Marcinkowskiego 2.(wejście główne). Zabranie zaplanowane jest na godz. 18.00 a gdy nie będzie quorum wtedy odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 18.15.