Sportowa Rywalizacja Dożynkowa
W sobotnie upalne popołudnie podczas Gminnych Dożynek w Niwiskach nasze stowarzyszenie zorganizowało „Sportowe Dożynki” dla siedmiu sołectw naszej Gminy. Zabrakło niestety nie wiadomo czemu zgłoszonej wcześniej drużyny z Przybymierza, która sama się wykluczyła z rywalizacji.

Uczestniczy rywalizowali w pięciu konkurencjach związanych tematem wiejskim w następujących konkurencjach: 1. Kórnik, 2. Zagroda, 3. Plony. 4. Studnia i 5. Wykopki. Zadaniem każdej drużyny było uzyskanie najkrótszego czasu wykonania danej konkurencji. Odpowiednio najlepsze czasy a tym samym zwycięstwa w danych konkurencjach uzyskały następujące sołectwa, w konkurencji „Kórnik „Drągowina z czasem 1,55 min. W konkurencji „Zagroda” zwyciężyła Wysoka z czasem 35 sekund. W konkurencji „Plony” najlepsi byli gospodarze, czyli Niwiska w czasie 53 sekund. W czwartej w konkurencji „Studnia” po raz drugi wygrała Wysoka z czasem 3 minuty 15 sekund i w ostatniej konkurencji „Wykopki” kończącej rywalizację sportową wygrała ponownie Wysoka z czasem 42 sekundy.
Klasyfikacja Ogólna:
1. WYSOKA 7,26 min,
2. NIWISKA 8,09 min,
3. KRZEWINY 8,43 min,
4. URZUTY 8,59 min,
5. KOTOWICE 9,22 min,
6. DRĄGOWINA 9,50 min,
7. BOGACZÓW 11,08 min,
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami dyplomami statuetkami a także gadżetami ufundowanymi przez stowarzyszenie FIBER. Ponadto wszystkie biorące udział sołectwa otrzymały nagrody pieniężne ufundowany przez Burmistrza miasta Nowogród Bobrzański. Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i dziękujemy za wspólną zabawę w zdrowej sportowej rywalizacji.
Kolejność i czasy w poszczególnych konkurencjach:
KURNIK
1. DRĄGOWINA 1,55 min
2. NIWISKA 1,57 min
3. WYSOKA 1,59 min
4. KOTOWICE 2,00 min
5. KRZEWINY 2,01 min
6. BOGACZÓW 2,15 min
7. URZUTY 2,17 min

ZAGRODA
1. WYSOKA 0,35 min
2. URZUTY 0,37 min
3. KRZEWINY 0,38 min
4. NIWISKA 0,48 min
5. BOGACZÓW 0,51 min
6. DRĄGOWINA 0,51 min
7. KOTOWICE 0,54 min

PLONY
1. NIWISKA 0,53 min
2. WYSOKA 0,55 min
3. DRĄGOWINA 0,58 min
4. KOTOWICE 1,07 min
5. KRZEWINY 1,10 min
6. URZUTY 1,12 min
7. BOGACZÓW 1,20 min

STUDNIA
1. WYSOKA 3,15 min
2. NIWISKA 3,32 min
3. URZUTY 4,02 min
4. KRZEWINY 4,10 min
5. KOTOWICE 4,31 min
6. DRĄGOWINA 5,09 min
7. BOGACZÓW 5,11 min

WYKOPKI
1. WYSOKA 0,42 min
2. KRZEWINY 0,44 min
3. KOTOWICE 0,50 min
4. URZUTY 0,51 min
5. DRĄGOWINA 0,57 min
6. NIWISKA 0,59 min
7. BOGACZÓW 1,31 min