Stowarzyszenie FIBER pragnie zaprosić na IV DEBLOWY PUCHAR BOBRA, który planujemy zorganizować w niedzielę 12 listopada 2023 roku w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

 

REGULAMIN   TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO –

IV DEBLOWY PUCHAR BOBRA

Nowogród Bobrzański – 12.11.2023 roku

 

 1. Organizator:

– stowarzyszenie FIBER,

 1. Partner:

– Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego,

 1. Cel Turnieju:

– popularyzacja tenisa stołowego w regionie,

– aktywne spędzanie wolnego czasu,

– integracja dzieci i dorosłych z województwa lubuskiego i  innych województw,

– podniesienie umiejętności gry w tenisa stołowego

 1. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w niedzielę w dniu 12.11.2023 roku w godzinach 10.00-15.00 w Hali widowiskowo – sportowej, przy Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41.

Hala otwarta będzie w dniu zawodów od godz. 9.00

 1. Zapisy

Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do piątku do dnia 10.11.2023 r. do godz. 20.00

SMS – pod numerem tel 691 747 627

W zgłoszeniu należy podać kategorię, imiona i nazwiska zawodników oraz miejscowość

 1. Kategorie wiekowe:

kategorie bez podziału na płeć:

– III i IV LIGA

– V LIGA

– A-klasa i amatorzy

Dzieci i młodzież do lat 16 mogą zagrać w turnieju, ale tylko w parze deblowej z osobą dorosłą.

 1. System rozgrywek i przepisy gry:

– turniej rozgrywany będzie piłeczkami firmy Tibhar (zapewnia organizator).

– turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach deblowych,

– sety rozgrywane będą do 11 punktów,

– zawodnicy przed meczem ma prawo tylko do 2 minutowej rozgrzewki.

– obowiązywać będzie system grupowy (w zależności od zapisanej ilości par deblowych).

 1. Warunki uczestnictwa:

– najpóźniej do piątku (10.11.2023 r.) do godz. 20.00  zawodnicy obowiązani są zapisać się do turnieju,

– organizator nie gwarantuje gry dla osób, które nie zapiszą się w wyznaczonym terminie,

– obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe nie pozostawiające śladów na parkiecie (tzw. NON MARKING).

– organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu   lub odzieży oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników pozostawionych w hali lub szatniach.

– organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków, startują oni na własną odpowiedzialność,

– warunkiem udziału w turnieju jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku,

 1. Ustalanie kolejności miejsc.

Kolejność par deblowych w grupie zostanie ustalona po rozegraniu wszystkich meczów grupowych.

Za zwycięstwo w pojedynku debel otrzymuje 2 pkt , za porażkę 0 pkt.

O lepszym miejscu w grupie decydować będzie kolejno:

– większa ilość punktów dużych

– większa ilość małych punktów (różnica setów)

– bezpośredni pojedynek

W przypadku wielu grup w danej kategorii w celu wyłonienia zwycięzców organizator przeprowadzi mecze system play-off.

 1. Nagrody:

– zawodnicy par deblowych z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają puchary i dyplomy, (organizator zastrzega sobie inny podział nagród za czołowe miejsca),

– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki

 1. Uwagi końcowe

– organizator zapewnia poczęstunek i cieple napoje

– organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu,

– w sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator,

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i fotograficznych z turnieju.