REGULAMIN

IX Wielkanocnego Turnieju Tenisa Stołowego

Nowogród Bobrzański – 14.04.2024 r.

 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie FIBER (kontakt: tel. 691747627; e-mail:nowogrod@gmail.com)
 • Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
 1. Cel Turnieju:
 • popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański.
 • popularyzacja tenisa stołowego, wśród osób dorosłych,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 1. Termin i miejsce:

Niedziela – 14 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00-16.00 w Hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 41 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 1. Zapisy i opłaty:
 • zapisy przyjmowane będą do piątku 12.kwietnia do godz. 20.00 poprzez wysłanie SMS na nr tel. 691747627 i podanie imienia, nazwisko, kategorię, rok urodzenia i miejscowość.
 • każda osoba, która prześle zgłoszenie otrzyma SMS zwrotnego z potwierdzeniem
 • opłata startowa do turnieju wynosi 20 zł od każdego zawodnika (w dniu turnieju),
 1. Kategorie:
 • kobieta
 • IV liga
 • V liga
 • Amator i A-klasa

Turniej przeznaczony dla zawodników od lat 16 grających w  IV i V lidze A-klasie oraz Amatorów.

 1. System rozgrywek i przepisy gry:
 • turniej rozgrywany będzie piłeczkami firmy Tibhar (zapewnia organizator).
 • Turniej rozegrany zostanie w grach singlowych systemem grupowym i play-off lub systemem rosyjskim,
 • zawodnik przed meczem ma prawo do 2 min rozgrzewki,
 • po zapisach zostaną ustalone ostatecznie kategorie i system gier,
 • mecze będą rozgrywane do trzech wygranych setów a sety do 11 pkt,
 • każdy zawodnik obowiązany jest na prośbę organizatora sędziować inne mecze.
 1. Nagrody:
 • zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy,
 • dyplom i upominek dla każdego uczestnika turnieju,
 1. Poczęstunek:
 • Kawa, herbata, ciasto,
 • Ciepły posiłek
 1. Postanowienia końcowe:
 • turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami ogólnymi PZTS,
 • organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian, w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników pozostawionych w hali lub szatniach,
 • organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków, startują oni na własną odpowiedzialność,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i fotograficznych z turnieju.