12 maja dla aktywnych rowerowo uczniów klas ósmych przeprowadziliśmy Rowerowe Podchody, w których to uczniowie podczas jazy rowerem po terenach byłej fabryki DAG, rozwiązywali na postojach zadania logiczne i matematyczne. Dwie grupy rywalizowały na postojach rozwiązując cztery zadania
Po 1,5 godzinnej logiczno-rowerowej rywalizacji ogłosiliśmy wyniki podczas spotkania przy ognisku.Za tydzień taką rywalizację przeprowadzimy dla klas 1-3, na która już teraz wszystkie dzieci z tych klas zapraszamy..