11 maja Walne Zebranie Członków stowarzyszenia FIBER zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 rok.
Na spotkanie, które odbyło się dzięki gościnności dyrekcji w Szkole Podstawowej Nr 1 przybyło 16 najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia. Podczas zebrania ustaliliśmy także co będziemy realizować do końca tego roku. Nie zabraknie rajdów rowerowych , marszów Nordic Walking, turniejów tenisowych a przede wszystkim spotkań z mieszkańcami i dziećmi naszej gminy podczas festynów i innych imprez, na które będziemy zapraszani.